İnternetin yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte; bilgi paylaşımının artması şahsi bilgi ve materyallerin kötüye kullanılması ihtimalini artırdı. Bu bilgilerin kötü amaçlı ve izinsiz olarak kullanılmasını önlemek, gizliliğini korumak adına geliştirilen Bilişim Hukuku, Türk Ceza Kanunu’nca düzenlenen bir hukuk dalı olarak karşımıza çıktı.

Bilişim Hukuku şahıs, kurum ya da kuruluşa zarar verme amacıyla yapılan bilişim suçu girişimlerinde cezai yaptırımlar uygulamasını sağlar. KİY ekibinin bünyesinde bulunan Bilişim Hukuku Avukatları aracılığıyla çözüm oluşturduğu konular şu şekildedir:

  • Şahsi bilgi ve materyallerin lisanslanmasını sağlama
  • Şahıs, kurum ya da kuruluş adına açılan sahte hesapların takibi gerçekleştirme ve bu hesapların kapatılmasını sağlama
  • Şahıs, kurum ya da kuruluşa dair paylaşılan asılsız içeriklerin kaldırılmasını sağlama
  • Tescil işlemlerinin takibini gerçekleştirme
  • Marka ve telif haklarını koruma
  • Alan adlarından kaynaklı uyuşmazlıkları çözme
  • Sözleşme danışmanlığı hizmeti sunma
  • İnternet içerik ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verme
  • E-ticaret ve e-imza konularından hukuki danışmanlık hizmeti verme